หัวข้อข่าว : วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 นายพิฆเนศ ธนะนู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอธาตุพนม พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา กศน. รับชมวีดิทัศน์การปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. ประจำปีการศึกษา 2565 ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มากขึ้น พร้อมทั้งได้รับฟัง
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอธาตุพนม (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 นายพิฆเนศ ธนะนู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอธาตุพนม พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา กศน. รับชมวีดิทัศน์การปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. ประจำปีการศึกษา 2565 ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มากขึ้น พร้อมทั้งได้รับฟังการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ของศิลย์เก่า กศน. รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานต่อไปในอนาคตจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) ”ผ่านทาง Facebook Live เพจ ETV Channel” ณ ห้องประชุมพระเทพวรมุนีอุปถัมภ์ กศน.อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

.
.
.
.