หัวข้อข่าว : โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจำปีงบประมาณ 2565
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเรณูนคร (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 12 พ.ค. 2565 นางอักษร คำถา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเรณูนคร คณะครู และบุคลากร เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น หมู่ 4 ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

.
.
.
.