หัวข้อข่าว : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังยาง พร้อมข้าราชการและบุคลากร ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิ
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอวังยาง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายพิฆเนศ ธนะนู ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอธาตุ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอวังยาง พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากร ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

.
.
.
.