หัวข้อข่าว : ผอ.กศน.อำเภอธารโต เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ รุ่นที่ 930
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


นางสาวพัชรี มณีแสงสาคร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอธารโต เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ รุ่นที่ 930 ระหว่างวันที่ 19-24 เมษายน 2565 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

.
.
.
.