หัวข้อข่าว : วันที่ 8 เมษายน 2565 คณะครู กศน.ตำบล กศน.อำเภอธาตุพนม ทั้ง 12 ตำบล เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอธาตุพนม (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 8 เมษายน 2565 นายพิฆเนศ ธนะนู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอธาตุพนม มอบหมายให้ คณะครู กศน.ตำบล กศน.อำเภอธาตุพนม ทั้ง 12 ตำบล เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตร โดย ศส.ปชต. และเครือข่ายระดับจังหวัด ณ โรงแรมไอโฮเท็ล จังหวัดนครพนม

.
.
.
.