หัวข้อข่าว : ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอวังยาง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 8 เมษายน 2565 บุคคลากร กศน.อำเภอวังยาง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย โดย ศาล.ปชต.แะละเครือข่ายระดับจังหวัด ณ โรงแรมไอโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

.
.
.
.