หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอวังยาง เข้าร่วมกาาจัดทำผลการเรียนเฉลี่ย (GPA/PR) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอวังยาง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 29 มีนาคม 2565 นายพิฆเนศ ธนะนู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอธาตุพนม รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอวังยาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สายสามัญนำโดยนางสาววนิดา ชนะสงครสมและคณะบุคลากรอำเภอวังยาง เข้าร่วมการจัดทำผลการเรียนเฉลี่ย (GPA/PR) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ สำนักงาน กศน. จังหวัดนครพนม

.
.
.
.