หัวข้อข่าว : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


นางสาวอภิชา รอมทรัพย์ ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย เข้ารับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อยกระดับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุม To Be Number One กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย ระหว่างวันที่ 10-11 พ.ย.2564

.
.
.
.