หัวข้อข่าว : มอบสือการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


นางสาวอภิชา รอมทรัพย์ ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย ได้ มอบสือการเรียนการสอน และได้ เยี่ยมบ้านนักศึกษาพิการระดับประถมศึกษา ในวันที่ 3 พฤศจิกายน2564

.
.
.
.