หัวข้อข่าว : แหล่งเรียนรู้
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


นางสาวอภิชา รอมทรัพย์ ครูผู้สอนคนพิการ ได้ นำนักศึกษาคนพิการ เข้าศึกษา การวาดลายสังคโลก ณ ร้านสุเทพสังคโลก ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จัหวัดสุโขทัย วันที่ 15 ตุลาคม 2564

.
.
.
.