หัวข้อข่าว : กศน.ตำบลปากแคว นำนักศึกษาเข้าร่วมการศึกษาเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีการจัดสัมนา จำนวน 3 วัน ให้กับนักศึกษา ในเขตจังหวัดสุโขทัย
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


กศน.ตำบลปากแคว นำนักศึกษาเข้าร่วมการศึกษาเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีการจัดสัมนา จำนวน 3 วัน ให้กับนักศึกษา ในเขตจังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันที่ 2 มีนาคม โดยมี คณะครู กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย และวิทยากรภายนอก เป็นวิทยากรให้ความรู้ และมีนายอนุสรณ์ สอนง่าย เป็นผู้ประสานงานในการจัดกิจกรรมในครัังนี้ มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 20 คน ณ อาคาร กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

.
.
.
.