หัวข้อข่าว : กศน.อ.กรงปินัง ฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 3 มีนาคม 2565 นายบุญยง ภาชโน ผอ.กศน.อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา และ นายบือราเฮ็ง เจะแต หัวหน้ากศน.ตำบลกรงปินัง เข้าร่วมการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ณ ห้องประชุมรายา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1

.
.
.
.