หัวข้อข่าว : อบรมการพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว น.ส.ณัฎฐณิชา ประเสริฐสุขโชคดี ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว ให้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเว็บไซต์ http://nakorns.nfe.go.th/khaoleaw/library/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=8&Itemid=101 ณ โรงแรมแกนด์ ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์สปา

.
.
.
.