หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอพญาเม็งราย มอบเงินเยียวยา 2 พันบาท ให้กับนักศึกษาอายุไม่เกิน 18 ปี ในสถานการณ์โควิด-19
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 กศน.อำเภอพญาเม็งราย นำโดยนายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพญาเม็งราย พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ดำเนินการมอบเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองนักเรียน/นักศึกษาอายุไม่เกิน 18 ปี ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการบรรเทาและเยียวยาค่าใช้จ่ายจากรัฐบาล จำนวน 2,000 บาทต่อราย โดยได้รับเกียรติจากนายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอพญาเม็งราย เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบเงินให้กับนักศึกษา โดยมีนักศึกษา กศน.ตำบลแม่เปา เข้ารับเงินจำนวน 61 คน และมี นายประเสริฐ สมร่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา และนายพิเชษฐ์ แซ่หาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา ร่วมเป็นเกียรติในการมอบเงินให้กับนักศึกษาและได้พบปะพูดคุยกับนักศึกษาในครั้งนี้ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้การดำเนินโครงการดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

.
.
.
.