หัวข้อข่าว : ประชุมการจัดบูธนิทรรศการแสดงผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นางสุนันทา การะเวก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมบุคลากร กศน. จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมการจัดบูธนิทรรศการแสดงผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กศน.ตำบลปลายโพงพาง) ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดสมุทรสงคราม

.
.
.
.