หัวข้อข่าว : กศน.อ.กรงปินัง จัดฝึกอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย ประจำปี 65
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายบุญยง ภาชโน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกรงปินัง มอบหมายให้นางสาววารูณี จาเลาะ ครูอาสาฯปอเนาะ พร้อมด้วยคณะครูทีมตำบลปุโรง ดำเนินการจัดโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย ณ กศน.ตำบลปุโรง จำนวนกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษากศน.อ.กรงปินัง จำนวน 30 คน โดยมี ส.ท.รัฐพงศ์ แก้วเกตุ ตำแหน่ง จนท.นปพ.ร่วมประจำ จว.ย.ล. เป็นวิทยากรให้ความรู้ และมี คณะนิเทศจาก กศน.อ.กรงปินัง ประกอบด้วย นางมาลินี อาบู ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ นางมารีย๊ะ วาแม และ นางสาวฮาสือน๊ะ ดอเล๊าะหะมะ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร่วมสังเกตุการณ์จัดการอบรมดังกล่าว

.
.
.
.