หัวข้อข่าว : จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการเพศวิถีศึกษา ดูเเลสุขภาวะอนามัย ห่างไกลยาเสพติด
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอโพนสวรรค์ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 13-14 มกราคม 2565 นางรัชนีกร บุโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพนสวรรค์ มอบหมายให้ครูและบุคลากร กศน.อำเภอโพนสวรรค์ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการเพศวิถีศึกษา ดูเเลสุขภาวะอนามัย ห่างไกลยาเสพติด ณ กศน.อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

.
.
.
.