หัวข้อข่าว : วันที่ 14 ม.ค. 2565 ครู กศน.อำเภอเรณูนคร ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสถานศึกษา เนื่องในสัปดาห์วันครู ณ กศน.อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเรณูนคร (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 14 ม.ค. 2565 ครู กศน.อำเภอเรณูนคร ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสถานศึกษา เนื่องในสัปดาห์วันครู ณ กศน.อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

.
.
.
.