หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเบตงจัดกิจกรมเรียนรู้อาชีพระยะสั้น เพื่อสร้างรายได้ 1 สัปดาห์ 1 อำเภอ 1 อาชีพ เครื่องดื่มสุขภาพ (น้ำอเมริกาโน่สมุนไพร)
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2565 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเบตง มอบหมายให้ คณะครู กศน.ตำบลอัยเยอร์เวง จัดกิจกรรมการเรียนรู้อาชีพระยะสั้นเพื่อสร้างรายได้ 1สัปดาห์ 1อำเภอ 1อาชีพ ภายใต้โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรกลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตรเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (15 ชม.) อเมริกาโน่น้ำสมุนไพร โดยมีนางสาวนาเดีย หะยีเลาะ เป็นวิทยากรสาธิตอาชีพการทำเครื่องดื่มสุขภาพ ซึ่งในกิจกรมครั้งนี้มีกลุ่มผู้สนใจเข้าร่วม จำนวน 10 คน ณ กศน.อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

.
.
.
.