หัวข้อข่าว : การหมุนเวีนสื่อสู่ชุมชน
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว จัดกิจกรรมการหมุนเวียนสื่อสู่ชุมชน โดยได้รับมอบหมายให้จาก นางศิริพร สุดเล็ก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว ร่วมกับ น.ส.ปาหนัน พัฒนพงษ์ ครู กศน. ตำบลมหาโพธิ จัดกิจกรรม การหมุนเวียนสื่อสู่ชุมชน ห้องสมุดเคลื่อนที่ แนะนำหนังสือน่าอ่าน แนะนำหนังสือน่าอ่าน ร่วมกับการจัดกิจกรรมโครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรม กศน. เก้าเลี้ยวร่วนใจส่งเสริมดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ บ้านสวนกล้วย หมู่ 5 ตำบลมหาโพธิ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

.
.
.
.