หัวข้อข่าว : ร่วมกิจกรรม "ศ.ค.ส. ศึกษาธิการ ส่งความสุขให้น้องปี 3"
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ร้านแม่กลองก๊อปปี้บริจาคขนม ร่วมกิจกรรม "ศ.ค.ส. ศึกษาธิการ ส่งความสุขให้น้องปี 3" เพื่อส่งต่อความรักความสุขจากพี่น้องทั่วประเทศ ในห้วงวันขึ้นปีใหม่ และในห้วงวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 สู่เด็กและเยาชนในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร และชายแดน ในระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม ถึงวันที่ 8 มกราคม 2565

.
.
.
.