หัวข้อข่าว : โครงการกระทรวงศึกษาธิการสัญจร
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นายสมพารน์ แน่นอุดร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปลาปาก ร่วมโครงการกระทรวงศึกษาธิการสัญจร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 ธ.ค.64 โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาสู่การปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับบริบทความต้องการของพื้นที่ ตลอดจนรับฟังขอคิดเห็น แนวทาง ปัญหา อุปสรรค ในหน่วยงานระดับพื้นที่ ณ หอประชุมโรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

.
.
.
.