หัวข้อข่าว : เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 5 ธันวาคม 2564 นายวีระศักดิ์ บุญไชยสุริยา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะหา พร้อมด้วยบุคลากรกศน.อำเภอยะหา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ บริเวณลานกีฬาสมานฉันท์ หน้าที่ว่าการอำเภอยะหา เพื่อร่วมกันทำความสะอาดรอบ ๆ สนามกีฬาและบริเวณห้องสมุดประชาชน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

.
.
.
.