หัวข้อข่าว : ร่วมประชุมติดตามประเมินผลการให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ภายใต้โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดยะลา ระยะปีที่ 2
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายวีระศักดิ์ บุญไชยสุริยา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยะหา มอบหมายให้นางสาวพาซีย๊ะ สะมาแอ (ครูผู้ช่วย) เข้าร่วมประชุมติดตามประเมินผลการให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ภายใต้โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดยะลา ระยะปีที่ 2 และร่วมวางแผนการลงพื้นที่เยี่ยมเยียวเด็กและเยาวชนที่ได้รับการช่วยเหลือพร้อมติดตาม ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายของผู้จัดการรายกรณี (ผ่านระบบออนไลน์) โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และได้รับเกียรติจาก นางสาวรุ่งกานต์ สิริรัตน์เรืองสุข รองปลัด อบจ.ยะลา หัวหน้าโครงการฯ เป็นประธานในพิธีเปิด

.
.
.
.