หัวข้อข่าว : วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 คณะครูกศน.ตำบล ในเขต อำเภอศรีสงคราม ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เดินรณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้ง"ท้องถิ่นพัฒนา การได้มาต้องสุจริต" ในเขตพื้นที่ตำบล อำเภอศรีสงครา
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอศรีสงคราม (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 คณะครูกศน.ตำบล ในเขต อำเภอศรีสงคราม ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เดินรณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้ง"ท้องถิ่นพัฒนา การได้มาต้องสุจริต" ในเขตพื้นที่ตำบล อำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนม

.
.
.
.