หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอวังยาง ร่วมเดินรณรงค์ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลยอดไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอวังยาง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่25 พฤศจิกายน 2564 นายพิฆเนศ ธนะนู ผอ.กศน.อำเภอธาตุพนม รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอวังยาง มอบหมายให้นางสาววนิดา ชนะสงคราม และนางสาวนิศานาถ ยางธิสาร ครู กศน ตำบลยอดชาด รวมกับ อบต.ยอดชาด เดินรณรงค์ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นี้

.
.
.
.