หัวข้อข่าว : การประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง อบต.
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


กศน. อำเภอเก้าเลี้ยว และห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว ศส.ปชต. ครู กศน.ตำบล และนักศึกษา กศน. ผู้สังเกตุการณ์เลือกตั้งประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง อบต.วันที่ 28 พ.ย. 2564 โดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์ การสื่อส่งเสริมการอ่านการเลือกตั้ง อบต. ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง อบต. คนคอนหวัน ยึดมั่นหลักประชาธิปไตย ใช้ชีวิตแบบพอเพียง ไม่ซื้อเสียง ไม่ขายสิทธิ

.
.
.
.