หัวข้อข่าว : ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครั้งที่ 1
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายมนูญ เศษแอ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกาบัง พร้อมด้วยนายจักริน ชูพัฒนพงศ์ ครูชำนาญการ และนายดำรงค์ รามแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นคณะกรรมการการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครั้งที่ 1 ของนางสาวสูรียานี เจ๊ะนิ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โดยมีนางสาวศุภาวรรณ ศิริพงศ์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปฏิบัติหน้าที่งานบุคลากรในการประเมินครั้งนี้ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

.
.
.
.