หัวข้อข่าว : กิจกรรมส่งเสริมการอ่านวันลอยกระทง 2564
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว จัดมุม นิทรรศการ การส่งเสริมการอ่านทั้งแบบ ออนไลน์ และออนแฮนด์ ในวันลอยกระทง วันศุกร์ 19 พฤศจิกายน 2564 วันสำคัญ วัญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ประวัติความเป็นมา ตำนานความเชื่อ วันขอขมาพระแม่คงคา ในโครงการกิจกรรมวันสำคัญ เหตุการ์ปัจจุบัน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

.
.
.
.