หัวข้อข่าว : ประชาสัมพันธ์ หนังสือ "รางเลือน" ฉบับ e-book
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว นางศิริพร สุดเล็ก ให้ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หนังสือ "รางเลือน" ฉบับ e-book ของ คุณณัฐจรีย์ จุติกุล เพื่อให้บริการแก่ประชาชนและผู้สนใจอ่าน บนเว็บไซต์ ส่งเสริมการอ่านแบบออนไลน์ https://online.pubhtml5.com/jxai/snrm

.
.
.
.