หัวข้อข่าว : การประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว เข้าร่วมรับชมการประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.นครสวรรค์ และสถานศึกษาในสังกัดต่อไป ผ่านทาง Facebook Live https://fb.watch/9lrwprBkvE/

.
.
.
.