หัวข้อข่าว : การประชุมประจำเเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 2
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. กศน. อำเภอลาดยาว นำโดยนางนภสร ก๊กพิทักษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลาดยาว ได้ดำเนินการจัดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 2 เพื่อวางแผนการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

.
.
.
.