หัวข้อข่าว : ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อส่งเสริมการเรียนรู้รูปแบบหนังสือเล่มเล็ก
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยวได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว นางศิริพร สุดเล็ก ให้บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยวจัดการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อส่งเสริมการเรียนรู้รูปแบบหนังสือเล่มเล็ก ลงทะเบียนขอรับหนังสือ -การประดิษฐ์มาลัยพญานาคจากผ้า -การประดิษฐ์เครื่องแขวนไทยกลิ่นตะแคง -การประดิษฐ์เครื่องแขวนไทยตาข่ายหน้าช้าง สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตัวเองแบบออนไลน์

.
.
.
.