หัวข้อข่าว : วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว จัดกิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน 14 พ.ย. ของทุกปี วันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติ ให้ประชาชน อนุชนรุ่นหลังได้แสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

.
.
.
.