หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอป่าแดด ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจำปี 2564 ร่วมกับ กศน.อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ระหว่างวันที่ 21-22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 นายวัลภัทร เขียวดี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าแดด พร้อมด้วย นายวรภัทร กล่อมเกลี้ยง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าแดด , นางพิมพ์ชนก เรือนเมา ครูผู้ช่วย และ คณะครู กศน.ตำบล บุคลากร กศน.อำเภอป่าแดด ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจำปี 2564 ร่วมกับ กศน.อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ณ ดอยตุง วิว รีสอร์ท อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

.
.
.
.