หัวข้อข่าว : ลงพื้นที่รับสมัครนักศึกษา
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอโพนสวรรค์ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นางรัชนีกร บุโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพนสวรรค์ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบล ลงพื้นที่รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 (โซนสนธยา) ณ บ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

.
.
.
.