หัวข้อข่าว : เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการบ้านจำลองวิถีชีวิตชนเผ่าไทญ้อ อำเภอท่าอุเทน ครั้งที่ 2 /2564
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. กศน.อำเภอท่าอุเทน โดยนางพูลทรัพย์ เตินเตือน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าอุเทน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการบ้านจำลองวิถีชีวิตชนเผ่าไทญ้อ อำเภอท่าอุเทน ครั้งที่ 2 /2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ” โดยให้มีการสร้างบ้านจำลองวิถีชีวิตของชนเผ่า พร้อมทั้งให้มีการจัดกิจกรรมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

.
.
.
.