หัวข้อข่าว : ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอโพนสวรรค์ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 13 ตุลาคม 2564 นางรัชนีกร บุโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพนสวรรค์ มอบหมายให้ นายศรรักษ์ โอ้น ครูผู้ช่วย และนายอภิรักษ์ โคตโยธี ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ วัดพระธาตุโพนสวรรค์ ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรค์ จังหวัดนครพนม

.
.
.
.