หัวข้อข่าว : 14 กันยายน 2564 นำโดยนางรัศมี รัตนแสนศรี ผอ.กศน.อำเภอศรีสงคราม บุคลากรเข้าร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการตำแหน่งครู กศน.ตำบลและครูอาสาฯ โซนเหนือประกอบด้วย กศน.อำเภอศรีสงคราม,กศน.อำเภอโพนสวรรค์,กศน.อำเภอท่าอุเทน,กศน.อำเภอนาทม,กศน.อำเภอบ้านแพง,กศน.อ
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอศรีสงคราม (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


14 กันยายน 2564 นำโดยนางรัศมี รัตนแสนศรี ผอ.กศน.อำเภอศรีสงคราม บุคลากรเข้าร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการตำแหน่งครู กศน.ตำบลและครูอาสาฯ โซนเหนือประกอบด้วย กศน.อำเภอศรีสงคราม,กศน.อำเภอโพนสวรรค์,กศน.อำเภอท่าอุเทน,กศน.อำเภอนาทม,กศน.อำเภอบ้านแพง,กศน.อำเภอนาหว้า ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

.
.
.
.