หัวข้อข่าว : ประชุมรับนโยบายจากท่าน ผอ.กศน.อำเภอเรณูนคร
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเรณูนคร (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ประชุมรับนโยบายจากท่าน ผอ.กศน.อำเภอเรณูนคร นางอักษร คำถา ประจำเดือน ก.ย. วันที่ 14 ก.ย. 2564 ณ กศน.อ.เรณูนคร จ.นครพนม

.
.
.
.