หัวข้อข่าว : ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอท่าอุเทน (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. กศน.อำเภท่าอุเทน โดยนางพูลทรัพย์ เตินเตือน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าอุเทน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ เพื่อให้การบริหารราชการอำเภอเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการอำเภอบุ่งคล้า ณ หอประชุมอำเภอท่าอุเทน ชั้น 2 จังหวัดนครพนม

.
.
.
.