หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเรณูนคร (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


กศน.อำเภอเรณูนคร นำโดยนางอักษร คำถา ผู้อำนวยการ และคณะครู กศน. ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ วันที่ 8-9 ก.ค. 2564 ในพื้นที่กศน.ตำบล ทั้ง 8 แห่ง เข้าร่วมโครงการ อ.เรณูนคร จ.นครพนม

.
.
.
.