หัวข้อข่าว : โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สำนักงานการศึกษาภาค 11 ร่วมกับ กศน.อ.นาหว้า วันที่ 22-23 กรกฏาคม 2564
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอนาหว้า (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สำนักงานการศึกษาภาค 11 ร่วมกับ กศน.อ.นาหว้า วันที่ 22-23 กรกฏาคม 2564

.
.
.
.