หัวข้อข่าว : กศน.ตำบลไค้นุ่น จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน “หลักสูตรการแปรรูปสมุนไพรกระชาย” (วิชาชีพระยะสั้น 10 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2564 ณ ศาลาประชาคม บ้านไค้นุ่น หมู่ 11 ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 นางสาวประเสริฐ ดุลนีย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้วยผึ้ง มอบหมายให้ กศน.ตำบลไค้นุ่น จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน “หลักสูตรการแปรรูปสมุนไพรกระชาย” (วิชาชีพระยะสั้น 10 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2564 ณ ศาลาประชาคม บ้านไค้นุ่น หมู่ 11 ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

.
.
.
.