หัวข้อข่าว : เข้าปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นางสิริกาญจน์ จันทรสงค์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอระแงะ ได้มอบหมายให้นางสาวอาซียะห์ โล๊ะมะ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เข้าปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรประจำวัน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ณ.กศน.อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

.
.
.
.