หัวข้อข่าว : ประชุมในรูปแบบออนไลน์
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเรณูนคร (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ประชุมรับนโยบายจากท่าน ผอ.กศน.อำเภอเรณูนคร นางอักษร คำถา ในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 27 ก.ค. 2564

.
.
.
.