หัวข้อข่าว : ครูศรช.บ้านหนองบอน ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์​ เรื่อง 9 เรื่องน่ารู้ร่างกายผู้หญิงพิเศษยังไง ผ่านเพจ กศน.ตำบลเลิงแฝก
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 26 ก.ค. 2564 เวลา 17.00น. นางสาวภิรภรณ์ เนื่องโพธิ์ ครูศรช.บ้านหนองบอน ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์​ เรื่อง 9 เรื่องน่ารู้ร่างกายผู้หญิงพิเศษยังไง ผ่านเพจ กศน.ตำบลเลิงแฝก

.
.
.
.