หัวข้อข่าว : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพิชัย มอบหมายให้ กศน.ตำบลนาอิน เข้าร่วมการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบลนาอิน
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันอังคาร ที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 -12.00 น. นายบุญชัย พุกใหญ่ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพิชัย มอบหมายให้ นางสุกันยา แดงมี ครูกศน.ตำบลนาอิน เข้าร่วมการประชุมโครงการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ระดับตำบลและประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ตำบลนาอิน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายอภินันท์ ลอยฟ้า ปลัดอำเภอพิชัย เป็นประธาน และนายเดียว เขียวดี กำนันตำบลนาอิน กล่าวต้อนรับพร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลนาอิน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลนาอิน ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาอิน อำเภอพิชัย จังหวัด​อุตรดิตถ์

.
.
.
.