หัวข้อข่าว : การจัดและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


นางสาวกฤตพร บุญสะอาด ครู กศน.ตำบลบ้านกลางได้รับมอบหมายให้จัดและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ ตำบลบ้านกลาง เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 (การทำน้ำมันหว่านไพร) ณ บ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 14 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

.
.
.
.