หัวข้อข่าว : โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตร Digital Literacy และการค้าออนไลน์
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเรณูนคร (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


กศน.อำเภอเรณูนคร นำโดยนางอักษร คำถา ผู้อำนวยการ และคณะครู กศน. ได้จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตร Digital Literacy และการค้าออนไลน์ วันที่ 13-23 ก.ค. 2564 กศน.ตำบล ทั้ง 8 แห่ง เข้าร่วมโครงการ ณ กศน. อ.เรณูนคร จ.นครพนม

.
.
.
.